Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

H αποκάλυψη του Ιωάννη


Kαι επειδη αυτά που σας έχω γράψει μέχρι τώρα, τα έγραψα, γιατί στον πρόλογο, σας εί­πα ότι κάτι έχω βρει και ότι έχω ονομάσει αυτό το σύγγραμμα [Η φωνη της δημιουργίας προς το ανθρώπινο γένος] θέλω να σας δώσω ένα τελευταίο από αυτά τα οποία σας ανέφερα ότι έχω βρεί.
Σε αυτό που θα αναφερθώ έχει να κάνει πολύ καλά με την χρι­στιανικη θρησκεία. Είτε ορθόδοξοι, είτε καθολικοί είμαστε, ξέ­ρουμε πολύ καλά ότι ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές ηταν ο ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος ονομαζόταν και ο υιός της βροντης και ηταν ο αγαπημένος μαθητης του ΚΗΙΧ.
O Ιωάννης εκτός ότι έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια, έγραψε και το βιβλίο το ονομαζόμενο η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. Το ιερό αυτό βιβλίο εγράφη στη νησο Πάτμο, όταν Άγγελοι του θεού τον πηραν στο θρόνο του θεού για να γράψει αυτά που έβλεπε. Η αποκάλυψη είναι το μοναδικό προφητικό βιβλίο της χριστιανικης θρησκείας. O Ιωάννης γράφοντας αυτά που έβλεπε μέσα στο βιβλίο, γράφει ξεκάθαρα ότι πέριξ του θρόνου του θεού υπηρχαν τρεις κύκλοι.
Ξεκινώντας από τον τρίτο κύκλο, γράφει, ότι εκεί, στον κύκλο αυτό, υπηρχαν οι μυριά­δες άγγελοι και αρχάγγελοι, οι οποίοι, είναι τα όντα διακονίας και υπάρχουν για να υπηρε­τούν το θείο σχέδιο.
Στο δεύτερο κύκλο, πέριξ του θρόνου του θεού, υπηρχαν οι 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι είναι οι 5 λεπτοφυείς ιδιότητες της δημιουργίας [αιθέρας - φωτιά - νερό - γή - αέρας].
 1. Τα 5 όργανα της δράσης [χέρια - πόδια - όργανο ομιλίας - όργανα αναπα­ραγωγής - όργανα αφοδευσης].
 2. Τα 5 όργανα της γνώσης [μύτη - αφτιά - μάτια - δέρμα - γλώσσα].
 3. Τα 5 όργανα της αντίληψης [ακοή - αφή - γεύση - όραση - όσφηση].
 4. Το 21ο είναι το εγώ δηλαδη, ο κάθε άνθρωπος έχει την ατομικότητά του, δηλαδη μία Ακτίνα του Πατέρα Θεού.
 5. Το 22ο είναι ο νούς του ανθρώπου.
 6. Το 23ο είναι το νοητικό υλικό, δηλαδη, από τις αλλεπάλληλες σαρκώσεις, η ατομικότητα της κάθε ψυχης, όταν εκφράζεται στο φυσικό μας κόσμο μ' ένα ανθρώπινο σώμα, έχει εκείνο το νοητικό υλικό, που δείχνει στον καθέ­να ξεχωριστά το βαθμό της ατομικης του εξέλιξης προς την αποπνεύματω-ση του.
 7. Και τελευταία το 24ο είναι, όλη αυτη η αόρατη και ορατη δημιουργία, η ο­ποία χρειάζεται να εντοπιστεί, να ξεκαθαριστεί ο σκοπός της ύπαρξης της και να αποδοθεί εκεί που ανηκει όλη αυτη η τελειότητα. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ


- ΠΛΑΣΤΗΣ - ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ - ΘΕΟΣ». Και τέλος ο πρώτος κύκλος πέριξ του θρόνου του θεού είναι τα 4 τέσσερα ζώα:
 1. Πρώτον, το ζώον ο άνθρωπος.
 2. Δεύτερον, το ζώον ο ταύρος.
 3. Τρίτον, το ζώον λιοντάρι.
 4. Τέταρτον, το ζώον ο αετός.
Σε αυτά τα τέσσερα ζώα η ερμηνεία τους είναι η εξης:
1: Το πρώτο ζώον, ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, που υποχρεωτικά μπαίνει μέσα στον κόσμο της ύλης για να μπορέσει να πάρει τις εμπειρίες, να διαχειριστεί τις εμπειρίες και να προσπαθησει να φθάσει στην τελείωση, δηλαδη, να επιστρέψει από κει που ξε­κίνησε.
2: Τό δεύτερο ζώο, είναι ο ταύρος, που επειδη είναι ένα βαρύ και αργοκίνητο ζώο, α­ντιπροσωπεύει την ύλη. Όμως ο άνθρωπος, είναι σφιχταγκαλιασμενος με την ύλη για­τί μόνο μέσα από εκεί μπορεί να φτάσει στην θέωση. 3: Το τρίτο ζώο, είναι το λιοντάρι. Επειδη είναι ο βασιλιάς του ζωικού βασιλείου αντι­προσωπεύει τη ψυχη. Δηλαδη, είναι εκείνο, στο οποίο γράφεται το τι πράξαμε την κά­θε φορά στις αλλεπάλληλες σαρκώσεις μας και δείχνει κάθε φορά, όταν είμαστε στο κόσμο της ύλης, το βαθμό της εξέλιξης μας. 4: Το τέταρτο ζώο, είναι ο αετός, το οποίο αντιπροσωπεύει το σπινθηρα του πνεύματος που έχει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Το κομματάκι εκείνο, το οποίο εκπορεύεται α­πό το απόλυτο πνεύμα. από τον υπερνού. από τον ΘΕΟ. Αυτά τα 4 τέσσερα ζώα, τα οποία γράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, βρίσκονται στον ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ πέριξ του θρόνου του θεού. Απ' αυτά που γράψαμε και φυσικά απ' αυτά που ισχύουν, ορατά είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ο ΤΑΥΡΟΣ [ΥΛΗ] και αόρατα το ΛΙΟΝΤΑΡΙ [ΨΥΧΗ] και ΑΕΤΟΣ [ΠΝΕΥΜΑ].
Είναι αυτονόητο και τα δέχεται απόλυτα η λογικη μας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να καθί­σει πάνω στο ταύρο και μέσα απ' αυτη τη διαδικασία να φθάσει στην ΤΕΛΕΙΩΣΗ - ΘΕΩΣΗ -ΑΠΟΠΝΕΥΑΤΩΣΗ [όπως είναι η φιγούρα στο ελληνικό 2ευρω. O Αίας πού μεταμορφώθηκε σε ταύρο και η Ευρώπη που ήταν πάνω στη ράχη του].Και αντιστοίχως να είναι ενωμένοι το λιοντάρι με τον αετό που αντιπροσωπεύουν, το μεν πρώτο την ψυχη, το δε δεύτερο το πνεύ­μα.
Επειδη σας έγραψα ότι Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ δάσκαλος μου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ, ηταν η αιτία να γράψω αυτό το σύγγραμμα, το οποίο συμπληρωσα και με κάποια δικά μου βιώμα­τα, θέλω να αναφέρω σε όλους εσάς κάτι το οποίο είναι αληθινό, το έχω δει με τα δικά μου μάτια, το έχουν δει και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι με τα δικά τους μάτια, δεν είναι κάτι που αφηνει περιθώρια για οποιαδηποτε αμφισβητηση, έχουν βγει ανάγλυφα σε κάποιο συγκε­κριμένο ανθρώπινο σώμα αυτά τα συγκεκριμένα ζώα, τα οποία όταν τα είδαμε για πρώτη φο­ρά εκπλαγηκαμε και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
Όμως, ηταν τόσο ανάγλυφα και τόσο αληθινά ώστε μετά από κάποια χρόνια έρευνας και άνωθεν κατευθύνσεις, μας ηρθε ξεκάθαρα αυτός ο αποσυμβολισμός των συγκεκριμένων α­νάγλυφων δύο σημαδιών [ΤΑΥΡΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΛΙΟΝΤΑΡΙ - ΑΕΤΟΣ] του πρώτου κύ­κλου στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, πέριξ του θρόνου του θεού, του δεύτερου κύκλου με τους 24 πρεσβύτερους και του τρίτου κύκλου με τους μυριάδες αγγέλους και αρχαγγέλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου