Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Ο δρόμος προς το ΘΕΙΟ

Αγαπητές πνευματοψυχές, σε αυτό το κομμάτι του συγγράμματος, θέλω να σταθώ ιδιαί­τερα. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, ότι οι τρόποι που εμείς οι άνθρωποι χρεωνόμαστε, δεν είναι μόνο οι πράξεις μας, δεν είναι δηλαδη, μόνο αυτό που πράττουμε. Επειδη πιστεύ­ουμε, ότι δεν έχουμε κάνει άσχημες πράξεις, αισθανόμαστε καλά
  με τον εαυτό μας και κατ' επέκταση περιμένουμε τα ανάλογα από το ΘΕΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ. Μέγα λάθος.
Αγαπητές πνευματατοψυχές, εδώ θέλω να σας διευκρινίσω, ότι οι τρόποι που εμείς οι άνθρωποι χρεωνόμαστε είναι τρεις:
Ο πρώτος φυσικά, που μπορεί να είναι και λίγος, είναι οι πράξεις, ο δεύτερος, που εί­ναι περισσότερος από τον πρώτο, είναι τα λόγια, ο κορυφαίος όμως τρόπος, που εμείς οι άν­θρωποι χρεωνόμαστε, είναι οι σκέψεις. Εδώ πραγματικά, είναι ένας κορυφαίος τρόπος που εμείς οι άνθρωποι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει οι σκέψεις μας κάθε ώρα και στιγμη για τον καθένα από εμάς, να είναι προς όλη τη δημιουργία, (συνανθρώπους, φυτικό βα­σίλειο, ζωικό βασίλειο) με την ίδια ΑΓΑΠH ΠΟΥ Ο ΔHΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤHΝ ΔHΜΙΟΥΡΠΑ ΤΟΥ. Δηλαδη, δεν μας επιτρέπεται για κανένα λόγο, οι σκέψεις μας να είναι προς οποιοδηποτε κομμάτι της δημιουργίας με αρνητισμό, φθόνο, κακία, ζηλια, μίσος. Αντί­θετα, πρέπει να σκεφτόμαστε με αγάπη θεϊκη αγάπη προς τη δημιουργία, ακόμα και εάν υ­πάρχουν άνθρωποι που μας έχουν πειράξει να μπορούμε να σκεφτόμαστε γι' αυτούς με συ­μπόνια, γιατί πολλοί άνθρωποι, μπορούν να ξεφύγουν από το νόμο των ανθρώπων, από το νόμο όμως του θεού δεν διαφεύγουν ΠΟΤΕ.
Διευκρινίζοντας σε ό,τι έχει να κάνει με το τεράστιο Κάρμα, που δημιουργείται από τις αρνητικές σκέψεις των ανθρώπων, έχουμε να αναφέρουμε τα εξης: όταν σκεφτούμε για ο­ποιονδηποτε συνάνθρωπο μας, κάτι άσχημο, αυτόματα, αυτη η ασχημια παίρνει μορφη και έ­τσι έχουμε μια αρνητικη σκεπτομορφη, επειδη από τη ψυχη μας εκκρίνεται μια ουσία, η οποία ονομάζεται ψυχοουσία. Έτσι, η αρνητικη σκεπτομορφη σε συνδυασμό με την ψυχοουσία γί­νεται πράξη.
Ο,τιδηποτε απλά και μόνο αρνητικό σκεφτηκαμε για τον συνάνθρωπο μας, αυτό είναι το λεγόμενο -που και η εκκλησία το δέχεται- ΜΑΤΙ η αλλιώς ΜΑΤΙΑΣΜΑ, γι' αυτό μέσα από τις σκέψεις μας, μπορούμε να χρεώσουμε τεράστια βάρη. Φανταστείτε και από την αντίθετη μεριά, δηλαδη οι σκέψεις μας προς όλους τους συνανθρώπους μας να είναι θετικές, τι τερά­στια οφέλη έχουμε.
Όταν πραγματικά μπορέσουμε και καταλάβουμε απόλυτα πώς λειτουργεί αυτός ο νόμος και όταν πραγματικά μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε, δηλαδη, οι σκέψεις μας, τα λόγια μας και οι πράξεις μας να είναι σύμφωνα με το θείο σχέδιο, τότε, ειλικρινά πιστέψτε με, ότι ο δρό­μος προς το ΘΕΙΟ προς το ΔΠΜΙΟΥΡΓΟ, έχει ανοίξει....


Βλέπουμε καθημερινά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, είτε από ιδίαν αντίληψη, είτε από τα μέσα μαξικης επικοινωνίας, πράξεις μεταξύ ανθρώπων, όπου ο ένας σκοτώνει τον άλλον, κλέβει τον άλλον, βιάζει τον άλλον, απατά τον άλλον, συκοφαντεί τον άλλον και αυτά γίνο­νται ακόμα και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο.
Άνθρωποι μου εσείς, που πράττετε αυτά, εάν ξέρατε το τίμημά τους, δεν θα τολμούσα­τε, όχι μόνο να τα πράξετε, όχι μόνον να τα πείτε, αλλά, ούτε καν να τα σκεφθείτε. Πιστεύε­τε εύκολα, λόγω της ανωριμότητας της ψυχη σας, ότι μπορείτε να κάνετε μια άσχημη πράξη, μια κακη πράξη και μπορείτε εύκολα η δύσκολα να ξεγέλασετε το νόμο των ανθρώπων. Ού­τε καν το συμφέρον σας δεν ξέρετε, ούτε καν τον εαυτό σας δεν ξέρετε να προστατεύσετε. Πί-στευετε ότι αν ξεφύγετε από το νόμο των ανθρώπων, θα μπορέσετε, δύστυχοι, να ξεφύγετε α­πό το νόμο του θεού...
Έχετε σηκώσει το κεφάλι σας ψηλά, να δείτε λίγο τη δημιουργία; έχετε δει τα ουράνια σώματα με τι αρμονία και τι συμμετρία κινούνται νύχτα και ημέρα, τους κύκλους του νερού [θαλασσινό νερό - εξάτμιση του από τον ήλιο - σύννεφα- βροχή- και επαναφορά του στη θά­λασσα]. Στο τελευταίο σημείο του πλανητη και το τελευταίο φυτό, θα βρει τον τρόπο να πιεί νερό, και για άπειρα άλλα φροντίζει ο δημιουργός μας. Είναι δυνατόν λοιπόν, να αφησει αυ­τόν που έκανε το οποιοδηποτε παράπτωμα να ξεφύγει από τον οφθαλμόν του;
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρετε το συμφέρον σας, δεν ξέρετε να προφυλάσσετε τους ε­αυτούς σας, γιατί λίγο από όλα αυτά εάν γνωρίζατε, ούτε μύγα δεν θα τολμούσατε να αγγί­ξετε.
Γι' αυτό αγαπημένες μου πνευματοψυχές σας, εφιστώ στο κομμάτι αυτό την ιδαίτερη προσοχη σας: η σκέψη σας, τα λόγια σας και οι πράξεις σας, να είναι όπως ακριβώς θα θέ­λατε εσείς οι ίδιοι, να σκέφτονται να λέγουν και να πράττουν οι άλλοι για εσάς και φυσικά όπως ο θεός κάνει για όλους εμάς...
Καταθέτοντας μία σκέψη μου, στο σημείο αυτό και έχοντας ακούσει, αλλά και δει αν­θρώπους που μάχονται να φτιάξουν ιδρύματα για μικρά παιδιά, που έχουνε πολλά προβλη­ματα υγείας, η προβληματα στέγης, η αντίστοιχα για μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, θα ηθελα ταπεινά να πω ότι όλα αυτά ίσως να μη χρειάζονταν, εαν όλοι οι άνθρωποι που είναι ενηλι­κες, στις συμπεριφορές τους, είχαν χριστό τρόπο σκέψεων, λόγων και πράξεων.
Άραγε γιατί άνθρωποι γεννιούνται με τρομερά προβληματα υγείας, προβληματα κινη­τικότητας, προβληματα μη επικοινωνίας με το περιβάλλον; Προβληματα που είναι αλληλέν­δετα και με τους ίδιους, αλλά και με τους γονείς τους, όπως αποσύρσεις μικρών παιδιών. Απί­στευτη οδύνη για τους γονείς. Επίσης έχουμε ξαφνικές αρρώστιες.
Αυτά, αδελφές πνευματοψυχές, είναι ο νόμος της ανταποδοτικης δικαιοσύνης, είναι ο νόμος εκείνος που κάποιοι αδαείς πιστεύουν ότι ξέφυγαν απ' το νόμο των ανθρώπων, ότι μπό­ρεσαν και έκαναν μια κακη πράξη, ωφεληθηκαν και δεν πληρωσαν τίποτα. Αλίμονο τους. [Πήγε ο Απόστολος Πέτρος να υπερασπιστεί τον ΚΠΙΧ με μαχαίρι και η τοποθέτησή του ήταν: Πέτρο, μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις], δηλαδη η πληρωμη θα είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και παρόλα αυτά, εμείς οι ανθρώποι, τα ξεχνάμε....
Γι' αυτό ομιλώ, ότι είναι θεάρεστα έργα πάσης φύσεως ιδρύματα, που ασχολούνται με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους, και γενικά με τους αδύναμους ανθρώπους. Αλλά ακόμη πιο ψηλά βρίσκεται η ενημέρωση και η γνώση προς όλους τους ενηλικες και ανεξάρτητα το τι θα πράξουν, θα μάθουν. Και μετά (αφού μάθουν), δεν θα μπορούν να πουν ότι δεν ηξεραν πώς λειτουργεί ο νόμος της ανταποδοτικης δικαιοσύνης.
Και επειδη ο δεύτερος νόμος της ανταποδοτικης δικαιοσύνης αφηνει σε εμάς τους αν­θρώπους λίγα, πολλά, η πάρα πολλά χρωστούμενα, έρχεται ο τρίτος νόμος της μετασάρκωσης για να δώσει την ευκαιρία ακόμα μια φορά για να ξεχρεώσουμε τις οφειλές μας, τις οποίες όμως, πολλές φορές όχι μόνο δεν τις ξεχρεώνουμε, αλλά, δυστυχώς, φορτωνόμαστε και άλλα χρέη. Με αποτέλεσμα να ερχόμαστε και να ξαναρχόμαστε και αυτό να μην έχει τέλος...
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, οτι ο μοναδικός δρόμος της εξέλιξης μας, είναι η α-ποπνευμάτωση. Δηλαδη, από το απόλυτο ΥΠΕΡΠΝΕΥΜΑ δημιουργηθηκαμε, γεννηθηκαμε και εκεί πρέπει να ξαναπάμε, και ο μοναδικός τρόπος και δρόμος είναι, όταν βρισκόμαστε στον κόσμο της ύλης, οι διαχειρίσεις των εμπειριών, σκέψεις, λόγια και πράξεις, να διέπονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έχει δείξει και έχει λειτουργησει ο θεός προς όλους εμάς. Δη­λαδη [αγάπη - δικαιοσύνη - προστασία - σεβασμός - ταπεινότητα - αρμονία - συμπόνια - αλ­ληλεγγύη - έλεος].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου