Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

... διαχείριση αναπνοής


H μόνη λύση για να αποφύγουμε τα δεινά που προκαλεί το σύστημα, είναι να στηρι­χτούμε μόνοι μας στα πόδια μας. Γι' αυτό, σ' ό,τι έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, κάντέ το πρά­ξη από την ίδια τη στιγμη, χωρίς επανάστασεις, χωρίς να προκα-
λείται οποιοδηποτε κακό.
O σοβαρότερος σύμμαχος σ' αυτη σας την προσπάθεια, εί­ναι να αποκτήσετε γνώσεις και φυσικά, όχι αυτές τις γνώσεις που εντέχνως το σύστημα σας μαθαίνει, αλλά εκείνες τις γνώσεις, ει­δικά, αυτές τις εσωτερικές γνώσεις, που όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, άγιοι και ιδρυτές θρη­σκειών, έχουν αναφερθεί.
Επειδη το σύστημα, θα το βόλευε πολύ να ασχοληθείτε μόνο μ' αυτές τις διδασκαλίες και καθόλου με τον έξω κόσμο, σας προτρέπω και σας συμβουλεύω, να πάρετε αυτές τις γνώσεις και να τις κάνετε πράξη, στην επικοινωνία σας με τον έξω κόσμο, στην επικοινωνία σας με το φυσικό κόσμο, γιατί μόνο τότε, αυτά θα έχουν αξία, όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλο το αν­θρώπινο γένος. Κι έτσι δεν θα δώσετε τη χαρά σ' αυτούς τους αόρατους που κινούν τα νημα­τα και οδηγούν το ανθρώπινο γένος σ' αυτην την άθλια απαράδεκτη και τραγικη κατάσταση να φαίνονται οι αναλώσιμοι ορατοί.
Θα σας δώσω έναν ακόμα σύμμαχο στην προσπάθειά σας να στηριχτείτε στα πόδια σας και αυτό είναι το εξης: Όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι άγιοι, οι μύστες, στο πέρασμά τους απ' αυτόν τον πλανητη αναφέρθηκαν σε μια από τις ιδιότητες του θεού, που εξαιτίας της συ­γκεκριμένης ιδιότητας, υπάρχει αυτό που λέμε φυσικός η αλλιώς ορατός κόσμος. Αυτη η ι­διότητα έχει ονομασθεί από αυτά τα μεγάλα υπερόντα [πνεύμα, αείζωων πυρ, εντελέχεια, ζω­ικός μαγνητισμός, όδιον, οργόνη, πράνα], δηλαδη, αυτη είναι η ουσία, εξαιτίας της οποίας, υπάρχουν όλα αυτά που βλέπουμε.
Θα προσπαθησουμε να πάρουμε αυτη την ουσία και να τη διαχειριστούμε μέσα στη μού­μια, που, κάθε φορά, μας δίνεται σαν φυσικό μας σώμα.
Όπως έχουμε την προσευχη, που μέσα απ' αυτη τη διαδικασία προσπαθούμε να έρθου­με σε ένωση με το θείο, μια δεύτερη παράπλευρη υψίστης σημασίας και αξίας διαδικασία, εί­ναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την αναπνοή μας μέσα στο φυσικό μας σώμα.
Αυτη η διαδικασία, στην ΣΑΝΚΡΙΣΤΙΚΗ διάλεκτο, ονομάζεται ΓΙΟΓΚΑ, και σημαίνει ένωση, δηλαδη, είναι η ένωση του έξω ανθρώπου με τον έσω άνθρωπο. Ακόμα και εδώ, βλέ­πουμε πώς, μια λέξη τόσο ιερη, έχει δοθεί στη σημερινη εποχη μ' ένα εντελώς υποβαθμισμέ­νο τρόπο, αυτην την τόσο ιερη λέξη την έχουνε υιοθετησει πολλοί, για να διδάσκουν στον κό­σμο γυμναστικη.... Προτού σας πώ τον τρόπο, θα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, ότι αυτη η ουσία, όπως την έχουμε προαναφέρει, είναι η αιτία που μπορούμε και αναπνέουμε.
Δηλαδη, μέσα στο σώμα μας δεν εισέρχεται η αναπνοή, όπως μέχρι σημερα την ξέραμε,


αλλά αυτη η θεϊκη ουσία, όπως τα μεγάλα υπερόντα έχουν ονομάσει. Αυτη λοιπόν, την ανα­πνοη μας, πρέπει να τη διαχειριστούμε με τον εξης τρόπο:
Μια φορά την ημέρα, η, κάποιοι που έχουν το χρόνο, μπορούν και περισσότερο (πά­ντως όχι παραπάνω από τέσσερις φορές) αυτη λοιπόν η αναπνοη πρέπει να γίνεται με τον ε­ξης τρόπο:
Αναπνοη - κράτημα - εκπνοη - κράτημα, δηλαδη, έχουμε δύο φορές κράτημα, μια όταν αναπνέουμε και μια όταν εκπνέουμε ΚΑΙ όλα αυτά θα γίνονται με χρόνο λίγων δευτερολέ­πτων στην καθεμιά φάση.
Αυστηρά οι χρόνοι, όταν ξεκινησετε, στην κάθε φάση δεν μπορεί να είναι παραπάνω από τον εξης αριθμό δευτερολέπτων: 3 - 3 - 3 - 3. Για όσο προχωρησετε πιο πέρα, πρέπει οπωσδηποτε να βρείτε έναν πραγματικό δάσκαλο να σας διδάξει, εάν φυσικά το θελησετε.
Εδώ, ο πραγματικός δάσκαλος έχει ύψιστη σημασία, γιατί δυστυχώς, ακόμα και εδώ το σύστημα έχει εισβάλλει. Δηλαδη, έχει βάλει ανθρώπους να προσποιούνται τους δασκά­λους του εσωτερισμού και δυστυχώς η ψυχη τους να μην είναι καθαρη. Φαντασθείτε έναν τέ­τοιο δάσκαλο, που δεν έχει καθαρη ψυχη, να σας διδάξει τα άρρητα και απόκρυφα...
Όσο για τους τέσσερις χρόνους που προανέφερα, δηλαδη: αναπνοη - κράτημα - εκπνόη - κράτημα, θα σας δώσω την εξης ερμηνεία: Όταν ο πατέρας, δημιούργησε τον ορατό μας κόσμο το έκανε, αντίστοιχα, σε τέσσερις χρόνους. Μια εκπνοη του, είναι η δημιουργία που βλέπουμε, πρώτο κράτημα, είναι η δημιουργία όταν πλέον δεν επεκτείνεται άλλο, μια ει­σπνοη είναι το τέλος των καιρών και το δεύτερο κράτημα, είναι όταν ο πατέρας είναι α-νεκδηλωτος η αλλιώς η μεγάλη απουσία.
Και επειδη ξέρετε ότι η μονάδα δηλαδη το 1 ανηκει στον πατέρα, παρακολουθησετε την ιερά ΤΕΤΡΑΚΤΥ του ΘΕΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ....
1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1 = ΘΕΟΣ....
Γι' αυτό, όταν μπορέσουμε, μια φορά την ημέρα, να κάνουμε αυτη την άσκηση και ταυ­τόχρονα ο νους μας αρχίζει, όταν γίνεται αυτη η άσκηση, να κατευθύνεται νοητικά προς τον θεό, θα δείτε μετά από ένα μικρό διάστημα να έχετε άλλες δυνάμεις, άλλες φυσικές α­ντοχές και φυσικά, αυτό είναι ο προπομπός για να δείτε περισσότερα προς τη μεγάλη α­ληθεια την ένωση σας με τον ΘΕΟ.
Φυσικά, τα τελευταία που αναφέραμε, σχετικά με τον έλεγχο αυτης της θείας ουσίας, που στην παρούσα φάση την ξέρουμε σαν αναπνοη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι για να φθά­σουμε να διεκδικούμε αυτές τις ουράνιες πόρτες, το πρώτο σκαλοπάτι, αφού ξεφύγουμε α­πό του συστηματος της εσκεμμένες τρικλοποδιές είναι:
Μη βια, δηλαδη, να μην κάνουμε κακό σε κανένα δημιούργημα του θεού.
Μη φόνος, δηλαδη, δεν αφαιρούμε καμία ανθρώπινη ζωη ούτε τη δικη μας.
Λέμε πάντα μόνο την αληθεια γιατί το ψέμα λέγεται για να ευχαριστηθεί μόνο η σάρ­κα μας και όχι η ψυχη μας.
Είμαστε πάντα εγκρατείς, γιατί το σώμα μας μας έχει δοθεί για φώτιση και αποπνεύ-ματωση και όχι για να του ικανοποιούμε τις χαμηλού επιπέδου επιθυμίες του.
Και τέλος να προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να μην είμαστε εξαρτημένοι από συνεχείς επιθυμίες, γιατί καθένας πόθος, είναι ένας πόνος και πάρα πολλές από τις επιθυμίες κατα­ληγουν να είναι πόθοι, οπότε καταληγουν να είναι πόνοι.
Εάν κατανοήσουμε καλά πώς το σύστημα λειτουργεί, πού μας έχει οδηγήσει και πού μας οδηγεί καί εφαρμόσουμε τους παραπάνω τρόπους συμπεριφοράς και διαχειριστούμε μέσα από την προσευχή μας προς το θείο, αυτη τη θεϊκη ουσία που προαναφέραμε, όπως την ονόμασαν


τα μεγάλα υπερόντα, τότε αγαπητές μου αδελφές πνευματοψυχές θα μπορούμε μετά από ένα διάστημα να λέμε αυτό που έλεγαν στους αρχαίους κλασικούς χρόνους οι μυημένοι
[αθάνατος...]

1 σχόλιο:

  1. Αγαπητέ Θοδωρή, μου άρεσε πολύ η φράση "για να φθάσουμε να διεκδικούμε αυτές τις ουράνιες πόρτες..."

    Σουάμι Σεβαράτνα

    ΑπάντησηΔιαγραφή