Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Νους υγιής, εν σώματι υγιές

Όταν το θείο σχέδιο, μας δίνει τη δυνατότητα της επαναγέννησης μέσα από την υλο­ποίηση μας στο φυσικό μας κόσμο, με την εκάστοτε μούμια που φοράμε, με το εκάστοτε σαρ-κίο που φοράμε, υλοποιημένο σαν ανθρώπινο σώμα, δεν είναι από μόνο του ένα τεράστιο, έ­να ασύλληπτο δώρο του γεννητορά μας προς τον καθένα από εμάς ξεχωριστά;

Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα δώρο, για ένα τεράστιο και ασύλληπτο δώ­ρο, γιατί μέσα απ' αυτη τη διαδικασία, μας δίνεται η δυνατότητα του πραγματικού σκοπού για το ανθρώπινο γένος, της πραγματικης και αληθινης εξέλιξης, που είναι η ΑΠΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ...
Αντίστοιχα, εάν εμείς οι άνθρωποι, ανταλλάξουμε κάποια δώ-
ρα και αυτός που θα λάβει το δώρο, δείξει με οποιοδηποτε τρόπο σε εκείνον που του το πρό-
σφερε, ότι έχει δυσαρεστηθεί από την προσφορά, εύκολα αντιλαμβάνεστε, ότι την επόμενη φο-
ρά, ο προσφέρων το δώρο, θα διαχειριστεί αλλιώς την κατάσταση
Αγαπημένες μου πνευμάτοψυχές, ακριβώς το ίδιο ισχύει και στο κάθε ένα ξεχωριστά υ­λοποιημένο ανθρώπινο σώμα.
Σκεφτείτε τις συνέπειες που θα έχουμε, εάν το δώρο που έχουμε λάβει από το θείο σχέ­διο, δεν το φροντίζουμε, δεν το προσέχουμε και δεν νοιάζόμαστε να τηρούμε τα ρητά [πάν μέ-τρον άριστον] και [νους υγιής, εν σώματι υγιές]. Ουσιαστικά, αυτά τα πάνσοφα ρητά έχουν να δηλώσουν ότι, στη διάρκεια του βίου μας στο φυσικό μας κόσμο, μ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να ευχαριστούμε το θείο σχέδιο, που μας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλησουμε παλιές οφειλές, πα­λαιά βάρη και να οδηγηθούμε στην εξέλιξη που έχουμε προαναφέρει.
Εξάλλου δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ότι έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και ομοίωση του πλάστη μας και ότι απ' όλα τα βασίλεια [ορυκτό - φυτικό - ζωικό - ανθρώπινο], είμαστε το μοναδικό το οποίο είναι προικισμένο με ΝΟΥ και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργα­ζόμαστε, να αναλύουμε και να φρενάρουμε στην προκειμένη περίπτωση τη βουλημία μας, η ο­ποία στο μόνο που θα ταίριαζε, θα ηταν στο ζωικό βασίλειο, που ακόμα και εκεί, όταν τα ζώα χορτάσουν με την τροφη τους, σταματούν να τρώνε.
Δηλαδη ακόμα και στα ζώα δεν υπάρχει βουλημία, φανταστείτε στους ανθρώπους, στο αν­θρώπινο βασίλειο, που είναι προικισμένο με το υπέρτατο όργανο τον ΝΟΥΝ, να ισχυρίζεται ό­τι τρώει από βουλημία. Μ' αυτά που έχουμε αναλύσει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να λέμε ότι είμαι παχύσαρκος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να χάσω το περιττό μου βάρος, αλλά αντίθετα, όπως είμαι, με ευχαριστεί.
Μ' αυτόν τον τρόπο, όσο και να σας φανεί παράξενο, στο δώρο που μας έχει δοθεί να μπο­ρούμε μέσα από τη συμμετοχη μας σαν ανθρώπινο σώμα, στο φυσικό μας κόσμο να ξεχρεώσουμε παλιά οφέλη ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε με την παχυσαρκία μας, με την βουλημία μας, δί­νουμε την απάντηση ότι η διαχείριση μας δεν είναι σύμφωνα με τη διαχείριση του πρέπει να κά­νουμε σε ένα δώρο [εξάλλου δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλοι οι άγιοι και οι ιδρυτές θρησκειών, όταν ήταν στο φυσικό μας κόσμο, δεν είχαν ποτέ τη φιγούρα του παχύσαρκου].


Και όπως είναι φυσικό, σ' ένα σώμα παχύσαρκο, μια φυσιολογικη συνέχεια είναι οι α­σθένειες και ασθένειες ισούνται με τροχοπέδη της εξέλιξης μας, γιατί μέσα στην προσπάθειά μας να επαναφέρουμε το σώμα μας να έχει υγεία, εάν τελικά το καταφέρουμε, όλος αυτός ο χρό­νος, είναι τροχοπέδη μέσα στο φυσικό μας κόσμο.
Βλέπουμε λοιπόν, ότι ακόμα και εδώ, σ' ένα υπέρτατο αγαθό, όπως είναι η υγεία του αν­θρώπου, μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζεται η τροφη στο σημερινό άνθρωπο, δημιουρ­γούνται παχύσαρκοι άνθρωποι και μέσα από τους παχύσαρκους άνθρωπους δημιουργούνται α­σθενείς άνθρωποι.
Και βέβαια, το σύστημα, έχει δώσει την υγεία, όπως αναφέραμε, δηλαδή κλασική ιατρική, διατροφή, άθληση, ξεχωριστά και έτσι οι άνθρωποι για να ξαναποκτησουν, εάν τελικά το κα­ταφέρουν, την υγεία τους, έχουν τεράστια αγωνία, κάνουν τεράστιους κόπους και σπαταλούν τεράστιο χρόνο για κάτι, το οποίο εάν από μόνοι τους, είχαν βασικές γνώσεις, θα μπορούσαν πολύ καλά να στηριχτούν στα πόδια τους. Δηλαδη, εάν είχαμε βασικές γνώσεις να τραφούμε και να αθληθούμε, θα μπορούσαμε χωρίς να περνάμε το μέτρο, να μην είμαστε παχύσαρκοι, να μην είμαστε ασθενείς και να βάζαμε ένα τεράστιο θεμέλιο λίθο για να μην είμαστε εγκλωβισμένοι στο σύστημα. Και στο λίγο χρόνο που περνάμε από το φυσικό μας κόσμο να ασχοληθούμε με την εξέλιξη μας και να μην ξοδευόμαστε σε άχρηστα πράγματα, τα οποία μόνο με λίγες γνώ­σεις, έξω και έσω θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα καταφέρουμε.
Στο δεινό της παχυσαρκίας, η οποία είναι αλληλένδετη με την υγεία, γνωρίζοντας κάποι­ες βασικές γνώσεις μπορούμε να έχουμε έναν σωματότυπο, ο οποίος από τη μια θα είναι ένα ευχαριστώ προς το δημιουργό για το δώρο του και από την άλλη θα είναι ένα ανθρώπινο σώμα, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι υγιές και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα υ­γιές σώμα και ταυτόχρονα έχοντας [εσω και εξω] γνώσεις, ο δρόμος και η προσφορά μας προς τους συνανθρώπους μας [οικογένεια - φίλους - κοινωνικός περίγυρος], αλλά και ο δρόμος προς την πνευματικότητά μας να είναι πολύ πιο εύκολος.
Κάποιες βασικές γνώσεις διατροφης και άθλησης είναι οι εξης:
Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί μόνο με τις εξης 3 κατηγορίες θρεπτικών συστατικών.
1 πρωτεΐνες - 2 υδατάνθρακες - 3 λίπη. Αφού εξηγησουμε που τα βρίσκουμε αυτά τα τρία θρεπτικά συστατικά, τι μας προσφέρουν και ποιες είναι οι ποσότητες που μπορούμε να κατα-λάνωνουμε, πρέπει να θυμόμαστε πάντα, ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά, εάν δεν είναι πλημ­μυρισμένα από βιταμίνες και κυρίως μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, [τα οποία ιχνοστοι­χεία είναι μεταλλικά στοιχεία, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες] τα θρεπτικά συστατικά είναι ά­χρηστες τροφές, νεκρές τροφές και μας οδηγούν στην παχυσαρκία και στην ασθένεια.
Για να βρούμε τις τροφές που περιέχουν βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, δεν χρειάζε­ται να ψάξουμε ιδιαίτερα, αρκεί οι τροφές αυτές, να μην είναι μεταποιημένες από την μάννα γη π.χ. τα δημητριακά [σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλη, βρώμη, κ.ά.], είναι μια τεράστια τροφη σε θρε­πτικη αξία, στα οποία υπάρχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία.
Όμως, ενώ οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία βρίσκονται στο φλοιό των δημητριακών, ακόμα μια φορά το σύστημα, έρχεται και αφαιρεί το φλοιό, τον οποίο χρησιμοποιεί στις παιδι­κές τροφές, σαν το ανθρώπινο σώμα μόνο σε εκείνη την ηλικία χρειάζεται αυτά τα ασύλληπτα σε αξία συστατικά και το μέσα από το φλοιό το οποίο είναι σχεδόν με μηδαμινη θρεπτικη αξία αναμεμειγμένο με συντηρητικά γίνεται αλεύρι, γίνεται τροφη, με όλες εκείνες τις συνέπειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με παχύσαρκα και ασθενη σώματα.
Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κάθε άνθρωπος που θα αρρωστησει είναι αλληλέν­δετος με τα γονίδια του, δηλαδη μέσα στην οικογένειά του εάν υπάρχει η προδιάθεση για αρ­ρώστιες καρδιά, κυκλοφοριακό, σάκχαρο, κ.λ π.


Έτσι κάνετε πράξη να μην τρώτε ποτέ, ούτε για μια φορά, τροφές, οι οποίες είναι δοσμέ­νες από το σύστημα για να σας αρωστησουν. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε, ότι μέσα από το σώ­μα σας μπορείτε να εκδηλωνόσαστε, να κάνετε διαχείριση εμπειριών και να προσπαθείτε για την πνευματικότητά σας. Αυτό, μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, μόνο όταν είσαστε υγι­είς. Επομένως αντιλαμβάνεστε εύκολα, ούτε έστω για μια φορά να μην τρώτε τροφές οι οποίες επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο για να σας αρωστησουν.
Προχωρώντας και μαθαίνοντας τι είναι το καθένα και τι μας προσφέρει από τα θρεπτικά συστατικά έχουμε να πούμε τα εξης.
Πρώτον ότι οι πρωτεΐνες είναι ένα δομικό στοιχείο πάνω στο οποίο είναι χτισμένοι οι ι­στοί του ανθρώπινου σώματος. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα, τα οποία χωρίζονται σε βασικά και μη βασικά.
Βασικά εννοούμε, αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την καλη λειτουργία των ιστών του ανθρώπινου σώματος. Πρωτεΐνες βρίσκουμε σε όλα τα κρέατα, στα ψάρια, στο ασπράδι των αυ­γών, στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα δημητριακά,στο γάλα.
Εδώ, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ότι ενώ πρωτεΐνες υπάρχουν στα κρέατα και στα ψάρια, η πιο υψηλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι στο ασπράδι του αυγού και κάτι ιδιαίτε­ρα σοβαρό και ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο είναι ότι στα όσπρια [φασόλια, ρεβίθια, φακές, φά­βα], υπάρχουν και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Εδώ πρέπει να αναφέρω, ότι για κάποιους οι οποίοι δεν θα ηθελαν να τραφούν με κρέατα και ενδεχόμενα και με ψάρια και χωρίς να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και γνωρίζοντας την τεράστια βιολογικη αξία σε πρωτεΐνη από το άσπραδι του αυγού, θα μπορούσαν να πάρουν πρωτεΐνη μέσα από αυτη τη συγκεκριμένη τροφη.
Δεύτερον: κατηγορία θρεπτικών συστατικών για την τροφη του ανθρώπινου σώματος εί­ναι οι υδατάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η βενζίνη του ανθρώπι­νου σώματος. Υδατάνθρακες, είναι αυτά, τα οποία αλλιώς ονομάζουμε σάκχαρα.
Υδατάνθρακες είναι ότι είναι φτιαγμένο με αλεύρι. Υδατάνθρακες υπάρχουν στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα φρούτα και στη ζάχαρη.
Εδώ πρέπει να ξέρετε, ότι το αίσθημα ότι ένα ανθρώπινο σώμα είναι χορτάτο, μας το δί­νει μόνο η τροφη με υδατάνθρακες, δηλαδη εάν τράφουμε με μεγάλες ποσότητες κρέατος ψα­ριών η αυγών δεν θα έχουμε αισθανθεί ότι έχουμε χορτάσει.
Επειδη λοιπόν, αυτη την πληρότητα στο στομάχι, μας τη δίνουν μόνο οι υδατάνθρακες, πρέπει να μάθουμε και κάτι παραπάνω.
Οι υδατάνθρακες λέγονται και αλλιώς πολυσακχαρίτες, διότι μπορούν να είναι πεντάκις - τετράκις - τριάκις - διάκις και μονοσακχαρίτες.
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Τα φρούτα είναι μονοσακχαρίτες. Αυτό σημαίνει, ότι ενώ είναι μια άριστη τροφη, το πολύ σε μια ώρα το σώμα μας θα ξαναπεινάσει.
Αυτό σημαίνει, ότι το πάγκρεας έκχυσε ινσουλίνη για να μπορέσει να γίνει η αφομοίωση της συγκεκριμένης τροφης, Όταν λοιπόν, εμείς ξανατραφούμε -και είπαμε ότι μόνο οι υδα­τάνθρακες μας δίνουν το αίσθημα του κορεσμού- με υδατάνθρακες, αναγκάζουμε πάλι το πά­γκρεας να εκκρίνει νέα ποσότητα ινσουλίνης και αυτό κάποια στιγμ,η αναλόγως και της προ­διάθεσης των γονιδίων, να υποστούμε μια σύγχρονη ασθένεια, που ταλαιπωρεί τους ανθρώ­πους, τη λεγόμενη σακχαρώδη διαβήτη.
Πρέπει να μπορέσουμε να μάθουμε, ποιοί υδατάνθρακες είναι πολυσακχαρίτες -όπως τα δημητριακά, αλλά μόνο με το φλοιό- γιατί αυτό σημαίνει, ότι για να γίνει η διάσπαση από πέ­ντε σε τέσσερα, σε τρία, σε δύο, σε ένα μονοσακχαρίτη, το πάγκρεας θα εκκρίνει ινσουλίνη και το σώμα μας μπορεί να φθάσει και έξι ώρες να έχει το αίσθημα του κορεσμού για τροφη.
Επομένως. εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ανθρώπινο σώμα, που εφαρμόζει αυτη τη


διατροφη, λιγοστεύει τις πιθανότητες να μπει στα γρανάζια αυτης της σύγχρονης ασθένειας που ταλαιπωρεί σημερα τους ανθρώπους (σακχαρώδης διαβήτης).
Κάτι απίστευτα οξύμωρο, για ακόμα μια φορά, μας έχει δοθεί από το σύστημα σε όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, ότι τάχα το ψωμί που είναι ολικης -και όταν λέμε ολικης εννοούμε όλικης άλεσης- έχει γίνει αλεύρι όλος ο καρπός των δημητριακών [φλοιός και το μέσα του] ότι τάχα, αυτό το ψωμί είναι για τους διαβητικούς, εάν είναι δυνατόν...
Αντί όλοι να τρώμε άλευρα -σε οποιαδήποτε μορφής τροφή [ψωμί, μπισκότα, κουλούρια, κέικ, πίττες]- μόνο ολικης άλεσης και τίποτα άλλο, μας έχουν μάθει ότι τα προϊόντα ολικης εί­ναι για τους άρρωστους.
Γι' αυτό σας λέω, μάθετε, μάθετε, μάθετε. Στηριχτητε στα πόδια σας και ό,τι σας δίνουν σα γνώση, σα δεδομένο μην το αφηνετε έτσι, προσπαθείστε να το αναλύσετε, να ρωτησετε, να διαβάσετε. Γιατί πλέον, μιλάμε για πολύ βραχύβιο χρόνο που μας δίνεται να εκδηλωθούμε σε αυτόν το φυσικό μας κόσμο. Επομένως μη δέχεστε τα πάντα χωρίς να τα επεξεργαστείτε, για­τί δυστυχώς απ' αυτά που μας δίνονται πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, είναι λάθος εσκεμμένα.
Εδώ θα ηθελα, να σας συμπληρώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Προσέξτε όταν κάνετε δίαιτες που αποκλείουν τους υδατάνθρακες, οι οποίοι όπως είπαμε λέγονται αλλιώς και σάκχαρα. Μια τελευταία τους ονομασία -όταν έχει γίνει η διάσπαση τους από την ινσουλίνη- είναι η λεγόμενη γλυκόζη. Προσέξτε, γιατί η μοναδικη τροφη για το κεντρικό νευρικό σύστημα -που βρίσκεται στο κεφάλι του ανθρώπου- είναι η γλυκόζη. Λυτό αυτόματα σημαίνει, ότι αν εμείς κάνοντας δίαιτα, αποκλείσουμε τους υδατάνθρακες, δηλαδή τα ζάχαρα, τη γλυκόζη, αυτόματα, ο οργανισμός, εί­ναι πιθανόν να πάθει σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο του.
Θα μπορούσα να σας πω απλά, ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα με τη διακλάδωση του σε νεύρωνες και νευρίδια, μπορεί να παρομοιαστεί με τα καλώδια του ρεύματος μέσα στο σπίτι, τα οποία εάν καούν, η μοναδικη τους επισκευη, είναι να αλλαχτούν. Δυστυχώς όμως στον άν­θρωπο, τα καμένα αυτά νευρικά καλώδια μέσα στο κεφάλι, δεν μπορούν να αλλαχτούν. Γι' αυ­τό μιλάμε για ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες βλάβες.
Το τρίτο θρεπτικό συστατικό είναι τα λίπη, τα οποία μέσα στο ανθρώπινο σώμα, λειτουρ­γούν σαν λιπαντικό συστατικό, κορυφαίας σημασίας, όπως η λίπανση παίζει κορυφαίο ρόλο στη λειτουργία μιας μηχανης, έτσι και στο ανθρώπινο σώμα, τα λίπη έχουν κορυφαία σημασία.
Εδώ, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί μιλάμε για τα λίπη εκείνα, τα οποία έχουν υ­γρη μορφη σε θερμοκρασία δωματίου και επ' ουδενί για τα λίπη εκείνα, τα οποία σε θερμοκρασία δωματίου, δεν έχουν υγρη μορφη. Ένα παράδειγμα είναι οι πίττες στα σουβλάκια, ενώ θα μπο­ρούσαν να τις αλείψουν με ελαιόλαδο, το οποίο πάντα έχει υγρη μορφη, χρησιμοποιούν εκείνο το λίπος, το οποίο ούτε για μηχανές δεν κάνει.
Γι' αυτό, ούτε μία φορά να μην βάλετε σαν τροφη μέσα στον οργανισμό σας κάτι το οποίο από πριν είναι απαράδεκτο και ενώ το σουβλάκι με πίττες ολικης άλεσης, αλειμμένες με ελαι­όλαδο και λαχανικά θα ηταν μια άριστη τροφη που θα είχε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βι­ταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, όμως, όπως πλέον δίνονται τα σουβλάκια είναι μια τροφη, η ο­ποία σε βάθος χρόνου, αναλόγως των γονίδιων σου, θα σε αρρωστησει. Πηγές με αλεύρι χωρίς το φλοιό και λάδι, το οποίο είναι απαράδεκτο.
Τα λίπη τα οποία, όπως είπαμε, πρέπει να τα λαμβάνουμε μόνο σε υγρη μορφη εκτός από το ελαιόλαδο, υπάρχουν και τα σπορέλαια. Όταν θέλουμε να τηγανίσουμε κάτι, θα το κάνου­με μόνο με ελαιόλαδο και αυτό για μόνο μια φορά.
Το ανθρώπινο σώμα λοιπόν, τρέφεται με θρεπτικά συστατικά [πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη]. Για να τρέφεται σωστά όμως και να έχει υγεία πρέπει, αυτά τα συστατικά, να είναι πλημμυρισμένα από βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.


Δεν πρέπει ποτέ να τραφούμε με ο,τιδηποτε είναι έξω από αυτούς τους κανόνες. Θα σας
φέρω ένα παράδειγμα, όσοι έχουμε ένα αυτοκίνητο, που η αξία του μπορεί να είναι και μικρη, δεν πάμε ποτέ να βάλουμε λάδια απ' αυτά που τηγανίζουμε, ούτε αντί για βενζίνη να βάλουμε κάτι άλλο, που δεν είναι στις προδιαγραφές λειτουργίας του κινητηρα. Δηλαδη, για κάτι όπως το αυτοκίνητο, το οποίο θα μπορούσαμε εύκολα να το αντικαταστήσουμε και μπορεί να έχει και χαμηλη χρηματικη αξία το προσέχουμε.
Φανταστείτε τώρα, την αξία του ανθρώπινου σώματος και αντίστοιχα την υγεία αυτού. Γι' αυτό σας λέω να μη δοκιμάσετε καμμία τροφη, που είναι έξω απ' αυτές τις προδιαγραφές, α­κόμα και αν αυτη η τροφη είναι δελεαστικη. Γιατί θα κάνει κακό, αύριο, μεθαύριο, στο μεγα­λύτερο δώρο που μπορείτε να εκφραστείτε σ' αυτόν το φυσικό μας κόσμο, το ανθρώπινο σώμα.
Προτού αναφερθούμε, ποιά είναι εκείνη η άθληση, που σε συνδυασμό με τη διατροφη, αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε καλη η άριστη υγεία, θα αναφερθούμε ακόμα λίγο στη δια­τροφη. Ξέρουμε όλοι, λίγο η πολύ, ότι όλες οι τροφές είναι ταυτόσημες με τη λέξη θερμίδες. Λυ­τό ισχύει για όλες τις τροφές, είτε είναι λίπη, είτε είναι υδατάνθρακες, είτε είναι πρωτεΐνες.
Κάθε ένα γραμμάριο απ' αυτές τις τροφές, αντιστοιχεί σε θερμίδες και συγκεκριμένα, κά­θε ένα γραμμάριο πρωτεΐνης, έχει 4 θερμίδες και κάθε ένα γραμμάριο από λίπη η υδατάνθρα­κες, έχει 9 θερμίδες.
Εδώ θα πρέπει να πούμε, ότι πριν μετρησουμε τις θερμίδες, πρέπει, πάνω απ' ο,τιδηποτε άλλο, να είμαστε βέβαιοι ότι η τροφη μας είναι πλημμυρισμένη από τα κορυφαία συστατικά, δη­λαδη βιταμίνες και κυρίαρχα μεταλλικά στοιχεία.
Εάν στη τροφη που θα λάβουμε, δεν υπάρχουν οι βιταμίνες και κυρίως τα μεταλλικά στοιχεία, αυτη η τροφη, είναι νεκρη με ότι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, για ποιές θερμίδες μιλάμε; Για τις θερμίδες, εκείνες, που είναι νεκρές από μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. Γι'αυ-τό, στο θέμα αυτό, πρέπει να είμαστε κάτι παραπάνω από αυστηροί, κάτι παραπάνω από α­νένδοτοι. Δεν πρέπει ποτέ, να δεχτούμε να τραφούμε με νεκρη τροφη.
Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρω για την τρομακτικη αξία των μεταλλικών στοιχείων. Εάν κάποιος άνθρωπος πάθει έμφραγμα και αυτό δεν αποβεί μοιραίο, μέσα στο νοσοκομείο, στον ορό που του βάζουν, έχει οπωσδηποτε μαγνησιο. Δηλαδη, αυτός ο άνθρωπος, εάν τρεφό­ταν με τροφές που είχαν και μαγνησιο [ένα από τα μεταλλικά στοιχεία με πολύ μεγάλη βιολογι­κή αξία], κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε αποφύγει το έμφραγμα.
Με την ίδια ακριβώς λογικη, λειτουργεί όλο το ανθρώπινο σώμα. Όλα τα μεταλλικά στοι­χεία και ιχνοστοιχεία [μεταλλικά στοιχεία σε πολύ μικρές ποσότητες], μαζί με τις βιταμίνες, έ­χουν κορυφαία βιολογικη αξία για το ανθρώπινο σώμα. Αντίστοιχα, όταν αυτά εκλείπουν, εί­ναι κορυφαίοι λόγοι, μαζί με την κληρονομικότητα, την εργασία και τη μη άθληση, για την εμ­φάνιση ασθενειών.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ότι τα ανθρώπινα σώματα που πλησιάζουν η υπερβαί­νουν τα 100 χρόνια, είναι αδύνατα, δηλαδη έχουν σχετικά, μικρό βάρος. Αντιλαμβανόμαστε ό­λοι αυτόματα, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιο όριο ηλικίας, εάν έχουμε να κάνουμε με υπέρβαρους και γενικά με σώματα που καταναλώνουν πολλές θερμίδες.
Σ' αυτό το κομμάτι, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το εξης: επειδη το βιολογικό σώ­μα του ανθρώπου, αρχίζει να γερνάει από την ημέρα που τελειώνει η εφηβεία του, θα μπορού­σαμε να πούμε ότι το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να γερνάει από την ημέρα που η αυξητικη ορ­μόνη αρχίζει να εκκρίνεται κάθε ημέρα και λιγότερο.
Όταν τελειώνει η εφηβεία, το πρώτο διάστημα δεν είναι ιδιαίτερα αισθητό. Όμως χρόνο με το χρόνο καταλαβαίνουμε ότι οι ίδιες ποσότητες φαγητού που καταναλώναμε τα προηγού­μενα χρόνια δεν μας πάχαιναν, τώρα αντίθετα, μας προσθέτουν βάρος και αυτό όσο περνούν


τα χρόνια, χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο.
Για αυτό πρέπει να προσπαθούμε, χωρίς να πεινάμε, να λαμβάνομε λιγότερη τροφη. Ένας τρόπος είναι ο εξης: Μας λένε, ότι πρέπει το πρωί να τρώμε σαν βασιλιάδες και το ι­σχυρίζονται για τους ανθρώπους που είναι 40, 50, 60.... χρόνων. Λυτό είναι μεγάλο λάθος, για­τί ισχύει μόνο για τις ηλικίες εκείνες που είναι στην ανάπτυξη, που είναι στην εφηβεία, που η αυξητικη τους ορμόνη οδεύει προς το τελείωμα της μέγιστης, ηλικιακά, έκκρισης της.
Εάν ένας ενηλικας σ' αυτη την ηλικία (40, 50, 60... χρόνων), το πρωί τραφεί σα βασιλιάς, επειδη έβαλε τον οργανισμό του στη διαδικασία της πέψης -δηλαδη να εκκριθη ινσουλίνη και να αναγκαστούν να εκκριθούν, για τη διαδικασια της πέψης, από το στομάχι πρόσθετα γα­στρικά υγρά- το πολύ σε τέσσερις έως έξι ώρες αυτός ο οργανισμός θα πεινάσει.
Δηλαδη, συνέχεια θα βρίσκεται σε μια διαδικασία τροφης και πέψης και σε συνδυασμό με την αυξητικη ορμόνη -που όπως προαναφέραμε εκκρίνεται όλο και πιο λίγο- τα παραπάνω κιλά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι σχεδόν βέβαια.
Για να μπορέσουμε να κρατησουμε το ανθρώπινο σώμα σε κιλά, τα οποία θα είναι τα ι­δανικά και κατ' επέκταση και η υγεία μας θα είναι καλη, πρέπει να προσπαθούμε να κάνου­με ένα γεύμα την ημέρα, όσο μπορούμε πιο αργά το μεσημέρι και πάντα όπως είπαμε πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα των τροφών μας.
Μέχρι την ώρα του κυρίου γεύματος, πρέπει -ανά 2-3 ώρες- να παίρνουμε σε υγρη μορ­φη ροφηματα, τα οποία μπορεί να είναι εναλλάξ καφές, σοκολάτα κρύα η ζεστη, τσάι, χαμο­μηλι, φυσικός χυμός με φρούτα εποχης. Αυτά, έχουν σαν συνέπεια, τα επίπεδα γλυκόζης μέσα στο αίμα να είναι σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην μας δημιουργείτε το αίσθημα της πείνας.
Μ' αυτόν τον τρόπο δεν παίρνουμε πολλές θερμίδες, παίρνουμε όμως, θρεπτικά συ­στατικά και μπορούμε έτσι να ελέγχουμε το βάρος μας.
Έτσι, κάνοντας ένα κύριο γεύμα -όσο μπορούμε πιο αργά το μεσημέρι- και ίσως και κά­τι ελαφρύ προς το βράδυ και ταυτόχρονα με μια ηπια άσκηση -που θα αναφέρουμε πιο κάτω τι εννοούμε- να έχουμε κάνει από τη μεριά μας, τα μέγιστα δυνατά για να έχουμε καλη φυ­σικη κατάσταση υγεία και ευεξεία.
Ένα άλλο τεράστιο από σπουδαιότητα, κομμάτι για την υγεία του ανθρώπινου σώματος είναι η κίνηση η αλλιώς όπως το ονομάζουμε σημερα άθληση. Η σπουδαιότητας της είναι ε­φάμιλλη της τροφης.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα των δεινών που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα, είναι, όταν κάποιο μέλος του σώματος μας ακινητοποιηθεί για ένα διάστημα, αμέσως το μέρος αυτό α­τροφεί και για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε στην κανονικη του λειτουργία, πρέπει να το κινησουμε περισσότερο από το υπόλοιπο σώμα μας.
Αυτό ισχύει για όλο το σώμα μας και εάν η καθημερινη δραστηριότητά μας, είναι λιγό­τερη απ' αυτη που χρειάζεται, τότε θέτουμε τον οργανισμό μας σε σοβαρό κίνδυνο.
Χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, έχοντας μόνο στον νου μας, ότι όπου πηγαίνει το αίμα είναι ένα σοβαρό δείγμα υγείας, αυτόματα κατανο­ούμε ότι πρέπει οπωσδηποτε αυτό να το παρέχουμε στον οργανισμό μας.
Επομένως, με αυτό το απλό παράδειγμα κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη που χρειά­ζεται το ανθρώπινο σώμα για την κίνηση, την άθληση..
Έτσι, όταν παρέχουμε στο σώμα μας την άθληση που χρειάζεται, συνδυασμένο με τη σω­στη διατροφη, τότε έχει τα όπλα, για να μπορεί αυτό το ανθρώπινο σώμα, να είναι πλημμυ­ρισμένο από υγεία. Στο θέμα της κίνησης - άθλησης, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το αν­θρώπινο σώμα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, είναι το υγιές σώμα και η δεύτερη κατηγορία, είναι το καλίγγραμο σώμα.


Εάν μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τα δύο είναι το ιδεατό. Εάν όμως, λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ό­τι πρέπει να προτιμησουμε το υγιές σώμα.
Υγιές σώμα και τι εννοούμε: Το ποσοστό λίπους για τον άνδρα είναι από 14 έως 20% και για τη γυναίκα από 21 έως 27%. Για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό, πρέπει να χρησιμοποι­ούμε σαν άθληση την αερόβια κίνηση, δηλαδη να χρησιμοποιούμε σαν μηχανισμό παραγω­γης ενέργειας, το κάψιμο οξυγόνου [αυτόματα αυτό, σημαίνει λιγώτερο λίπος].
Αυτό γίνεται όταν κάνουμε τζόκινγκ η χρησιμοποιησουμε διάδρομο η ποδηλατο και για μιση ώρα, περίπου, έχουμε 60 - 65% της μέγιστης καρδιακης συχνότητας [Μ.Κ.Σ. μέγιστη καρ­διακή συχνότητα είναι ο αριθμός 220 και είναι οι μέγιστοι καρδιακοί κτύποι, που μπορεί να έ­χει ένας άνθρωπος στην ηλικία των 20 ετών μείον τα χρόνια της ηλικίας μας].
Δηλαδη, εάν είμαστε 40 ετών, αφαιρούμε τα 40 από τα 220, άρα το Μάξιμουμ των καρ­διακών κτύπων στην ηλικία των 40 χρόνωνμ σαν ασφαλές όριο, είναι οι 180 καρδιακοί κτύ­ποι. Επομένως για να έχουμε λιποδιάλυση, με αερόβια κίνηση η άθληση για κάψιμο λίπους, πρέπει, στη χρονικη δάρκεια που προαναφέραμε, να έχουμε καρδιακούς κτύπους 60 - 65%.
Δηλαδη για τους 180 καρδιακούς κτύπους, που είναι η μέγιστη καρδιακη συχνότητα στην ηλικία των 40 ετών, πρέπει να έχουμε για μιση ώρα περίπου από 108 έως 120 καρδιακούς κτύ­πους για να δημιουργούμε εκείνο το διάστημα λιποδιάλυση. Λυτό γίνεται, γιατί χρησιμοποι­ούμε σαν μηχανισμό παραγωγης ενέργειας, το οξυγόνο και αυτό αυτόματα σημαίνει κάψιμο λίπους και κατ' επέκταση έχουμε δώσει στο σώμα μας ένα μεγάλο όπλο για να διεκδικησει την υγεία. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούμε κίνηση - άθληση, που δεν είναι αερόβια και ονομάζε­ται αναερόβια [ή γυμναστική αντίστασης], όπως είναι η χρησιμοποίηση μηχανημάτων με βά­ρη, εκεί έχουμε ένα καλλίγραμο σώμα, αλλά όχι σίγουρα υγειές. Η υγεία σε ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα, δίνεται μόνο με την κίνηση η την άθληση που έχει αερόβιο μηχανισμό παραγωγης ενεργείας. Για όλους τους ανθρώπους, ακόμα και για εκείνους που υπάρχει πρό­βλημα χρόνου, δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν, στη διάρκεια όλου του φυσικού μας βίου, να μην του προσφέρουμε μια ελάχιστη κίνηση η άθληση σε εβδομαδιαία βάση.
Γιατί τότε, είναι θέμα χρόνου η εμφάνιση ασθενειών. Λυτό που μπορούμε να προτείνουμε, αλλά και επιβάλλεται να εφαρμόσουμε είναι 3- 4 φορές την εβδομάδα, επί 30 λεπτά την κά­θε φορά, περπάτημα σε γυμναστηριο η κάπου αλλού με βημα τέτοιο, ώστε οι καρδιακοί μας παλμοί να βρίσκονται στο 60 - 65% της μέγιστης καρδιακης συχνότητας, όπως στο προηγού­μενο παράδειγμα αναφέραμε [η απόσταση που πρέπει να διανύουμε, αλλά και χρειάζεται την κάθε φορά είναι περίπου 2,5-3 km].
Είναι αστεία δικαιολογία η έλλειψη χρόνου, διότι όταν δεν υπάρχει υγεία, τα πάντα έ­πονται και όταν εμφανιστεί ασθένεια, σταματάνε τα πάντα.
Προκειμένου να ξαναβρούμε την υγεία μας, γιατί όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι τό­σο σημαντικό κατασταλτικά και όχι προληπτικά και μάλιστα στο κορυφαίο κομμάτι για να μπο­ρούμε να συμμετέχουμε στην φυσικη μας ζωη απερίσπαστοι και αυτό γίνεται μόνο με την υ-πάρξη υγείας.
Έτσι, για να μπορέσουμε να στηριχτούμε στα ποδια μας -όπως είπαμε και πιο πάνω-βασικός κανόνας και βασικότατο όπλο, εάν δεν υπάρχουν καρμικές υποχρεώσεις τέτοιας προέλευσης και μορφης, είναι από την ημέρα που αντιλαμβανόμαστε το φυσικό μας κόσμο να κάνουμε απαραίτητα αυτά που πρέπει [τροφη και άθληση], ώστε απερίσπαστοι από μι­κρά η μεγάλα προβληματα υγείας να βρούμε και να ακολουθησουμε το δρόμο που έχουμε προαναφέρει πιο πάνω, δηλαδη τη φώτιση και την αποπνευμάτωση μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου