Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Συμβολικοί μύθοι «Υποτιθέμενα όνειρα»

Έχουμε μάθει, εμείς οι άνθρωποι, να επικοινωνούμε μεταξύ μας με τις 5 αισθησεις μας, δηλαδη: ακοη, όσφρηση, αφη, γεύση και όραση, και όλες μας οι πράξεις διέπονται μόνο απ' αυτές τις 5 αισθησεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μόνο όταν δεν κοιμόμαστε.

Αυτές οι πέντε αισθησεις επικοινωνίας μας, δεν λαμβάνουν μέρος για τη λειτουργία του σωματός μας και φυσικά τίποτα δεν γνωρίζουν για το τί συμβαίνει μέσα σ' αυτό.
Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, πάρα πολλές φορές, βλέπουμε γεγονότα που θα μας συμβούν πριν να συμβούν στο φυσικό μας κόσμο...
Βέβαια σε αυτά τα σπουδαία και κορυφαία γεγονότα σχεδόν καθόλου δεν στεκόμαστε και δεν μας προβληματίζουν και περνάνε από μπροστά μας χωρίς καθόλου, μα καθόλου να δώσουμε την κορυφαία αξία που τους αξίζει.
Είναι δυνατόν το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο λαμβάνουν χώρα εκπληκτικές χημικές εργασίες κάθε δευτερόλεπτο του γηινου χρόνου, να συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα και να μην μας προβληματίζουν, όπως ποιος είναι αυτός που επιλαμβάνεται αυτών των ασύλληπτων εργασιών;
Αυτές όλες οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σώμα μας. ο οδηγός τους, τα ό­νειρα τα προφητικά που βλέπουμε, οι άνθρωποι που σε πολύ μικρη ηλικία κάτω των δέκα χρόνων κάνουν εκπληκτικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμμία σχέση με την ηλικία τους και την εκπαίδευση τους.
Όπως είναι άσσοι στα μαθηματικά, είναι άσσοι σε κάποιο μουσικό όργανο και γενικά κάνουν πράγματα που οι πέντε αισθησεις μας δεν τα δέχεται για την ηλικία τους, τότε λαμ­βάνει χώρα για όλα αυτά ένα εκπληκτικό όργανο του ανθρωπίνου σώματος που εδρεύει στο μέτωπο ανάμεσα στα φρύδια η υπόφυση και θα εξηγησουμε πιο κάτω τι άλλο υπάρχει στο συ­γκεκριμένο σημείο που είναι υπεύθυνο για όλη την λειτουργία του σώματος μας...
Ακόμα η υπόφυση είναι υπεύθυνη για τα προφητικά όνειρα, είναι υπεύθυνη για τις ικα­νότητες που έχουν κάποιοι άνθρωποι σε πολύ μικρη ηλικία, είναι υπεύθυνη που άλλοι άν­θρωποι κάνουν πράξεις αγάπης, πράξεις φιλανθρωπίας, πράξεις προσφοράς και αντίθετα κάποιοι άλλοι κάνουν πράξεις μίσους, πράξεις απανθρωπιάς, πράξεις ιδιωτικοποίησης.
Αυτά και άλλα πολύ σοβαρά που θα αναφερθούμε παρακάτω έδειξε ο βασιλιάς των 12 θεών, Δίας, με τη γέννηση της κόρης του θεάς Αθηνάς, θεά της ΣΟΦΙΑΣ από το μέτωπο του. Και όμως, αυτόν τον τόσο σπουδαιότατο αποσυμβολισμό, που μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε στο πνεύμα και στην ερμηνεία των 12 θεών σημερα το έτος 2008 μ.Χ., υπάρχουν από τη μία άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι δώδεκα θεοί θα έρθουν και θα πράξουν ότι ενδεχόμε­να έκαναν με κεραυνούς και ο,τιδηποτε άλλο, και από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι της εκ­κλησίας -από όποια εκκλησία και αν προέρχονται- που λένε ότι οι δώδεκα θεοί είναι μια


θρησκεία, η οποία οδηγεί τον κόσμο στα είδωλα και μάλιστα αποκαλεί αυτούς που πιστεύουν στους 12 θεούς, εθνικούς και τελικά όλοι εμείς οι άνθρωποι που από σύμπτωση είμαστε στη μια μεριά η στην άλλη να μη γνωρίζουμε την αληθεια και κάποιες φορές που ίσως εάν είμα­στε και φανατισμένοι να οδηγούμαστε από τη μη γνώση σε ακρότητες, οι οποίες ακρότητες, οδηγούν και σε αφαιρέσεις ανθρώπινων ζωών στο όνομα αυτού που πιστεύουμε ότι είναι η αληθεια [βέβαια τί δίδαξε ο Κ.Η.ΙΧ. με τη σταύρωση τον, κάποιες φορές μάλλον δεν μας εξυ­πηρετεί].
Βλέπουμε ότι η ερμηνεία της γέννησης της θεάς Αθηνάς, έχει μια ασύλληπτη αληθεια ό­μως σημερα -και όχι μόνο σημερα- όλη αυτη η αληθεια δεν έχει γνωστοποιηθεί σε όλους ε­μάς, δηλαδη με τη γέννηση της κόρης του θεάς Αθηνάς ο βασιλιάς των θεών Δίας από το μέ­τωπο του τί πέτυχε, αλλά και O ΔΙΑΣ ποιος ηταν;
Αποσυμβολίζοντας αυτά τα κορυφαία και μοναδικά συμβολικά δρώμενα, που μας τα έ­χουν παρουσιάσει σαν μύθους [εξάλλου πρέπει να θυμόμαστε ότι η λέξη ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ μπο­ρεί να λεχθεί σαν ΘΥΜΟΛΟΓΙΑ], αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα ενδότερα κομμάτια της προέλευσης μας και κατ' επέκταση της ατομικότητάς μας. Επίσης καταλαβαίνουμε ότι οι 12 θεοί με τους δασκάλους, μύστες, αγίους και τους ιδρυτές θρησκειών τα τελευταία 3500 χρό­νια, για τον ίδιο και μόνο ένα δρόμο ομιλούν....
Θα αναφερθούμε σε άλλους "συμβολικούς μύθους" της ελληνικης θυμολογίας.
Υπάρχει ο μύθος του Οδυσσέα, της Ιθάκης και της Πηνελόπης, μας τα αναφέρουν αυ­τά σαν ιστορία που ταιριάζει με παραμύθι για μικρά παιδιά και δεν έχει δοθεί η ερμηνεία αυ­τού του τόσο σοβαρού υποτιθέμενου μύθου, τί κρύβεται πίσω του και την τεράστια αξία και σημασία που έχει για την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στον κόσμο της ύλης. (Ο Οδυσσέας ή­ταν ο μόνος που ήξερε ότι ο στόχος και ο προορισμός είναι ένας: η επιστροφή από εκεί πον ξε­κινήσαμε. Η Ιθάκη είναι η έδρα τον Πατέρα Δημιονργού Θεού, που όταν μπαίνουμε στον κό­σμο της ύλης, ο μοναδικός στόχος - δρόμος - εξέλιξη είναι η επιστροφή στον γεννήτορα μας και αυτό το γνώριζε άριστα ο Οδυσσέας).
Άλλος συμβολικός μύθος είναι ο λαβύρινθος με το μίτο της αριάδνης και τον μινώταυ­ρο, τι μεγάλες αληθειες, τι αιώνιες αληθειες, τι δρόμοι για το ανθρώπινο γένος...
Και βέβαια πρέπει να αναφέρουμε εδώ τον θεό Διόνυσο, που στην αρχαιότητα ηταν ο θεός της αμπέλου, δηλαδη του κρασιού και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη διδασκα­λία του μέγιστου των μέγιστων ΚΗΙΧ που έλεγε ότι [εγώ ΕΙΜΑΙ Π ΑΜΠΕΛΟΣ και μόνο μέ­σω από εμού εισέρχεστε στη βασιλεία του πατέρα μου...].
Ήρθαν δηλαδη, χιλιάδες χρόνια π.Χ. αντίστοιχοι Δάσκαλοι, Μύστες, Άγιοι, Ιδρυτές Θρησκειών να δείξουν σε όλους τους ανθρώπους πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, να λέμε και να πράττουμε και όλα αυτά φροντίσαμε να τα αμαυρώσουμε, όπως και στα 3500 χιλιάδες χρό­νια που προαναφέραμε όλους αυτούς τους φάρους του ανθρώπινου γένους φροντίσαμε η να τους Σταυρώσουμε, η να τους στείλουμε στην πυρά, η να τους δώσουμε κώνειο, η να τους κα­τατάξουμε στους αιρετικούς, η στο τέλος- τέλος να μην μπορούμε να αποσυμβολίσουμε την βα­θιά ερμηνεία των λόγων τους που σχεδόν όλη η ερμηνεία τους είναι για την εξέλιξη μας και την ένωση μας με το θείο.
Όμως ούτε στον αποσυμβολισμό των δώδεκα θεών, ούτε στους λόγους του Μωυση, ού­τε στους λόγους του Ορφέα ούτε στους λόγους του Βούδα, ούτε στους λόγους του Πυθαγόρα, ούτε στους λόγους του Πλάτωνα, ούτε στους λόγους του Σωκράτη, ούτε στους λόγους του μέ­γιστου των μεγίστων Κ.Η.Ι.Χ., ούτε στους λόγους όλων των φωτισμένων πνευματοψυχών που ο καθένας απ' αυτούς με το δικό του τρόπο, μας έδειξε το δρόμο προς το θείο και τον τρόπο


να μπορέσουμε να το διανύσουμε χωρίς να συντριβούμε στις συμπληγάδες πέτρες, στο λαβύ­ρινθο, στο νεκρό άρτο....
Και έτσι ενώ η αληθεια είναι μία, ο δρόμος είναι ένας, ο θεός είναι ένας, όλοι εμείς έ­χουμε χαθεί και ψάχνουμε, ποιά είναι η αληθεια. ποιος είναι ο δρόμος και πού είναι ο θε­ός...
Και αυτό ισχύει για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μέσα τους τη φλόγα για να ψά­ξουν να βρουν αυτά που προαναφέραμε, φανταστείτε την υπόλοιπη μεγάλη πλειοψηφία του ανθρώπινου γένους που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ύλη. Δηλαδη σε όλη τη ζωη ακολουθεί τους οποιουσδηποτε κατέχουν την άρχουσα τάξη, δηλαδη αυτούς που έχουν τις τύ­χες της ανθρωπότητας στα χέρια τους και έχουμε αναφέρει και πιο πάνω ότι όλοι αυτοί νοι­άζονται -και αυτά τα αναφέρουμε εκ των αποτελεσμάτων τους- να είναι το ανθρώπινο γένος βυθισμένο σε προβληματα, και τους οδηγούν σε κατευθύνσεις το πώς να μη σκέπτονται....
Συνηθως να ζει σε απόγνωση, γιατί αυτοί που ελέγχουν την εξουσία τα τελευταία 3500 χιλιάδες χρόνια στο ανθρώπινο γένος, έχουν δείξει με τις πράξεις τους ότι δεν τους ενδιαφέ­ρει κατά κύριο και ουσιαστικά μοναδικό λόγο η πραγματικη πνευματικη μας εξέλιξη, γιατί πραγματικά, μόνο για πνευματικη εξέλιξη έχουμε δημιουργηθεί μέσα από τη διαχείριση των εμπειριών, μέσα στην ύλη, μέσα στο φυσικό μας κόσμο και για τίποτα άλλο...
Ούτε τα πτυχία των ανθρώπων που δίδονται σαν επιστημονικές γνώσεις της κάθε επο­χης, ούτε τα σπίτια που χτίζονται την κάθε εποχη, ούτε τα λεφτά που χρησιμοποιούνται την κάθε εποχη, ούτε ο,τιδηποτε ισχύει που διαχειρίζονται οι άνθρωποι την κάθε εποχη, μπορεί να σε οδηγησει στην ένωση με το θείο, στην αποπνευμάτωση και κατ' επέκταση στην αιω­νιότητα, όλα αυτά, είναι πλάνα και εφημερα.
Πλάνα ονομάζονται, γιατί οι έχοντες την εξουσία σε κατευθύνουν μόνο σε αυτά και ε­φημερα γιατί σε αυτά που σε κατευθύνουν να ασχολείσαι, ισχύουν στον άπειρο χρόνο της δη­μιουργίας σαν μια σταγόνα νερού και έτσι αναγκάζεσαι να δαπανάς μια σάρκωση σε αστεία πράγματα, τα οποία ουσιαστικά επειδη ακριβώς δεν σου προσφέρουν τίποτα, αντίθετα σε ξε­γελάνε, γι' αυτό τα ονομάζουμε πλάνα και εφημερα και επειδη -θα σας το αναφέρω ξανά και ξανά σε αυτό βιβλίο- ο μοναδικός λόγος που υπάρχουμε και ο μοναδικός στόχος που πρέ­πει να μας ενδιαφέρει είναι η φώτιση μας και η αποπνευμάτωση.
Αγαπημένες μου αδελφές πνευμάτοψυχές, σε αυτές που ψάχνουν, αλλά και στις υπό­λοιπες, που ασχολούνται με τα σπίτια, αυτοκίνητα, χρηματα, υλικά αγαθά, πολύ λίγων δεκα­ετιών του γηινου χρόνου θα μοιραστώ με τις πρώτες πνευματοψυχές, κάποιες από τις αληθειες της δημιουργίας, όσο για τις Δεύτερες διαβάζοντας αυτό το βιβλίο η άλλα βιβλία αυτης της μίας και μοναδικης αληθειας δεν θα μπορούν να επικαλούνται πλέον, δεν ηξερα, δεν άκου­σα, δεν έμαθα....
Γι' αυτό, αν ξεφυλλίσουμε το βιβλίο του ανθρώπινου γένους προς τα πίσω και θελη­σουμε πραγματικά να ανακαλύψουμε την θεία προέλευση μας και προς τα πού είναι η εξέ­λιξη μας, αλλά και ποιος είναι ο στόχος καθεμιάς, ατομικά, πνευματοψυχης, μπορούμε εάν πραγματικά και βαθιά το θελησουμε, όλα αυτά να τα ανακαλύψουμε, πραγματοποιήσουμε και φθάσουμε στην θεία επανένωση με τον πατέρα μας, πλάστη μας, δημιουργό μας, θεό
μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου