Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Αστρονομικά γεγονότα


Προτού αναλύσουμε πιο κάτω, τις τεράστιες ευθύνες των εχόντων τις ζωές των ανθρώ­πων στα χέρια τους, θέλω μόνο να σταθώ σε μια ημερομηνία 3-5 Φεβρουαρίου του 1962.
Πολλοί δεν ξέρουν, κάποιοι λίγοι ξέρουν. Σ' αυτούς που δεν ξέρουν θα τους πω, ότι έ­γινε ένα μέγα αστρονομικό γεγονός, του οποίου το αποτέλεσμα θα ξεκινούσε, όπως έχει ηδη ξεκινησει το 2004. Θα ηθελα να πω σ' αυ­τούς που δεν ξέρουν ότι ο δημιουργός μας, ο δημιουργός των συ­μπάντων ορατών και αοράτων, ο δημιουργός του ανθρώπινου γέ­νους, έδωσε ακόμα μια φορά ένα μηνυμα στο πιο τέλειο δημιουργημα του.
Το μηνυμα αυτό έχει σαν ξεκίνημα για όλους εμάς το 2004 μ.Χ.
Θα εξηγησουμε γι' αυτό το μέγα αστρονομικό γεγονός εάν και έλαβε χώρα τον Φε­βρουάριο του 1962, τι εννοούμε σαν ξεκίνημα το 2004.
Έδωσα σ' αυτό το βιβλίο τον τίτλο: [η φωνη της δημιουργίας προς το ανθρώπινο γένος] και ο μοναδικός λόγος που έχω σαν έρεισμα να γράψω αυτό το βιβλίο, είναι να μοιραστώ με όλους εσάς την αληθεια, η οποία είναι μία και μόνο μία και η αληθεια αυτη, αφορά όλους μας, δηλαδη από πού ηρθαμε, τί ηρθαμε να κάνουμε σ' αυτό το φυσικό κόσμο και πού θα πάμε με­τά το τέλος του φυσικού μας βίου.
Αυτά όλα, μας έχουν δοθεί από το δημιουργό μας και τα τελευταία 2.000 χρόνια μετά τη γέννηση του ΚΗΙΧ, αλλά φυσικά και πιο πριν.
Στεκόμενοι στα 2 χιλιάδες χρόνια μετά τη γένεση του ΚΗΙΧ, έχουμε να πούμε ξεκάθα­ρα, χωρίς να αμφισβητηθεί από τον οποιοδηποτε, ότι στο όνομα του Χριστού, έχει χυθεί ατε­λείωτο ανθρώπινο αίμα και ότι στο όνομα του Χριστού έχουν λάβει χώρα απίστευτες βαρβα­ρότητες, επίσης στο όνομα του Χριστού, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκληματα και οι μεγα­λύτεροι πόλεμοι...
Όλα αυτά, αυτοί που τα προκάλεσαν, αυτοί που ηταν η αιτία να γίνουν όλα αυτά, χρη­σιμοποιούσαν το όνομα του ΚΗΙΧ, επικαλούντο δε, ότι ηταν χριστιανοί. Βέβαια, ξέχασαν να μας πουν [όχι κατά λάθος] για ποιό Χριστό μιλούσαν;
Ξέχασαν, ότι ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο λόγος του θεού, ο ίδιος ο θεός ανέβηκε επάνω στο σταυρό και με αυτη την πράξη ηθελε να δείξει σε όλους μας, τί σημαίνει [θεϊκη αγάπη] και ο μοναδικός δρόμος προς τον πατέρα του είναι η συγχώρεση, είναι η μη εκδίκηση, είναι η φράση [αγαπάτε αλληλους].
Αυτά όλα, μέχρι το 2004, ονομάζεται η εποχη της αγάπης του χριστού, δηλαδη στο όνο­μα του Χριστού έλαβαν χώρα πάσης φύσεως εγκληματα.
Εξ αιτίας του αστρονομικού γεγονότος του 1962, -το οποίο ηταν το ίδιο που συνέβη και στην γέννηση του ΚΗΙΧ- από το 2004 και μετά μπηκαμε σε μια άλλη εποχη, στην εποχη της


[ΣΟΦΙΑΣ TOY ΘΕΟΥ]. Στις 13 Απριλίου έως 18 Απριλιου του 5 π.Χ. είχαμε την ίδια σύνο­δο πλανητών με αυτη που έγινε στις 3 έως 5 Φεβρουαρίου του 1962 μ.Χ.
Σ' αυτη τη νέα εποχη, πλέον, δεν θα γίνεται τίποτα, που να μπορεί να κρύβεται πίσω α­πό το όνομα του Χριστού. Το καθετί θα προσδιορίζεται από αυτό πού το πράττει. Δεν θα λαμ­βάνει χώρα κανένα έγκλημα μικρό η μεγάλο, που να τολμά να επικαλείται τη λέξη Χριστός, που θα αφαιρεί ανθρώπινες ζωές και θα τολμά να το κάνει αυτό, στο όνομα του Χριστού.
Αυτη η νέα εποχη, από το 2004 και μετά, στην εποχη της [σοφίας του θεού], κανένας πλέ­ον δεν θα μπορεί να κρύβεται, δεν θα μπορεί να κλέβει και να κρύβεται, να αδικεί και να κρύ­βεται να σκοτώνει και να κρύβεται.
Σ' αυτη τη νέα εποχη, που ηδη ξεκίνησε και διανύουμε, θα δοθεί στους ανθρώπους -δί­νεται ηδη- γνώση και σοφία. Εξάλλου, αναφερθηκαμε ότι η λέξη σοφία ισούται με γνώση. [Μας παρουσιάζουν, όπως πάντα έκαναν, διάφορες επιδημίες π.χ. των χοίρων, των πτηνών, των βο­οειδών, την τιμη του πετρελαίου την ανέβασαν στα ύψη 150 δολάρια το βαρέλι, για να δουν τις αντοχές μας, μετά, επειδη δηθεν χάθηκαν τα μετρητά, κατέβηκε η τιμη του πετρελαίου και όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα, έχουν αρχίσει πλέον, να μας κάνουν όλους μας να τους αμ­φισβητούμε...]
Αυτά που πρέπει όλοι εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε είναι να προσπαθούμε συνέχεια να αντλούμε γνώσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με γνώσεις της στιγμης, αλλά με γνώσεις οι οποίες είναι έξω από τον γηινο χρόνο.
Είναι γνώσεις, που εκπορεύονται από τη δημιουργία και αυτές είναι οι γνώσεις που μας δίδονται μέσα από τις διδαχές των δασκάλων, των μυστών, των αγίων και φυσικά των ιδρυ­τών θρησκειών.
Στεκόμενοι στις γνώσεις των επιστημόνων, οι οποίες είναι γνώσεις του συγκεκριμένου χρόνου, θα δούμε πολύ εύκολα, ότι αυτό το οποίο η επιστημη ισχυρίζεται, είναι το επιστημο­νικό αποτέλεσμα και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη χρονικη στιγμη και μόνο.
Δηλαδη, λίγο χρόνο μετά, έρχεται η ίδια η επιστημονικη κοινότητα και καταργεί αυτά που πριν από λίγο χρόνο είχε δεχθεί σαν επιστημονικό αποτέλεσμα και αυτό γίνεται συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια...
Δηλαδη, από μόνοι τους οι επιστημονες, αυτοανερούνται και αυτό γίνεται γιατί όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν τις γνώσεις εκείνες, που είναι συνδεδεμένες μόνο με το ση­μερα, μόνο με το τώρα. Είναι δηλαδη, μόνο εξωτερικές γνώσεις με καθόλου εσωτερικό υπό­βαθρο σαν ο άνθρωπος, η ο ορατός κόσμος, να είναι μόνο αυτό που βλέπουμε και να μην υ­πάρχει κανένας δημιουργός...
Έτσι φθάνοντας στη σημερινη εποχη, γνωρίζοντας για το 1962, γνωρίζοντας για το 2004 και φυσικά γνωρίζοντας πλέον (1) το Ελεύθερο της βούλησης, (2) το Κάρμα [νόμος της α­νταποδοτικης δικαιοσύνης] και (3) τη Μετασάρκωση, είναι στο χέρι μας πλέον, ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθησουμε.
Μέσα από το νόμο της ανταποδοτικης δικαιοσύνης, γνωρίζουμε ότι όσο και να μπο­ρούμε να ξεφεύγουμε από το νόμο των ανθρώπων, ο νόμος της δημιουργίας, δεν έχει ατέλει­ες και δεν εθελοτυφλεί. Είναι πανδίκαιος, παντέλειος και πάνσοφος και μέσα από τα άπει­ρα δεινά που μπορεί ο καθένας μας να βιώνει, δεν γίνεται τίποτα άδικο, δεν γίνεται τίποτα από σύμπτωση, δεν γίνεται τίποτα από λάθος, αλλά ό,τι και να μας συμβαίνει είναι κάτι το ο­ποίο εμείς και MONO ΕΜΕΙΣ είμαστε η αιτία που το έχουμε προκαλέσει, είτε στην παρού­σα σάρκωση, είτε πιο πριν.
Γνωρίζοντας πλέον, πώς έχουν τα πράγματα και έχοντας ιδιαίτερες αποσυμβολισμένες


γνώσεις [Αίας - Αθηνά - μίτος της Αριάδνης - νεκρός και ζωντανός άρτος - το ελεύθερο της βού­λησης - Καρμα - Μετασάρκωση], αυτό που έχουμε να κάνουμε, είναι πως στη φυσικη ζωη μας, δεν θα πέφτουμε σε παγίδες, που είτε μας στηνουν, είτε παρασυρόμαστε από ηδονές και πλά­νες προσφορές της ύλης.
Μάλιστα, επειδη συνέχεια βλέπουμε την τελειότητα του σύμπαντος κάθε δευτερόλεπτο του γηινου χρόνου θα αναφερθούμε λίγο στο 2012 [και να εξηγήσουμε περισσότερο αυτά που προαναφέραμε σχετικά με τη σύνοδο των πλανητών του 1962, αλλά και τη σύνοδο των πλα­νητών, που έλαβε χώρα την13 έως 18 Απριλίου το 5 πΧ.], που σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΜΑΠΑ κάτι θα συμβεί στο ανθρώπινο γένος, έχουμε να αναφέρουμε τα εξης.
Έχουμε αναφερθεί ότι ζούμε σε μια εποχη των τελευταίων 3.500 ετών, όπου το ανθρώ­πινο γένος έχει κατευθυνθεί από τις ηγεσίες του, πολιτικές και θρησκευτικές, σε λάθος δρό­μους και αυτό βέβαια δεν αποδεικνύεται από τα λόγια ενός η πολλών ανθρώπων, αποδει­κνύεται από τους συνεχείς πολέμους από τις διαρκείς και τεράστιες εντάσεις και διαφορές των λαών, αποδεικνύεται από το ότι εκτός ελάχιστων ανθρώπων, όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν α­πό πού ηρθαμε, τί ηρθαμε να κάνουμε μέσα στο φυσικό μας βίο και φυσικά πού θα πάμε, δη­λαδη ποιος είναι ο προορισμός μας.
Ένα από τα κορυφαία κομμάτια γνώσης που οι σημερινοί λαοί δεν έχουν, σε αντίθεση με τους πρωτοκατακλισμαίους λαούς, είναι η γνώση σχετικά με την αστρονομία.
Είπαμε ότι ο Δίας είναι ο Νους του ανθρώπου, είναι αυτός που κατευθύνει στο φυσικό του βίο τον κάθε άνθρωπο τι θα πράξει και σχεδόν όλοι οι σημερινοί άνθρωποι γνωρίζουν τη λέξη ΖΩΔΙΑ και μέσα από την άμεση η έμμεση γνώση των ΖΩΔΙΩΝ, προσπαθούν να μάθουν -πριν να λάβουν χώρα αυτά στο μέλλοντα χρόνο- γεγονότα συνηθως ευτελούς αξίας [χρήματα, έρωτες, υλικά αγαθά, κ.ά.].
Όταν όμως μιλάμε για ΖΩΔΙΑ, φυσικά δεν είναι ομάδες ζώων, αλλά και ούτε είναι δο­σμένα από το Θείο Σχέδιο για ευτελείς γνώσεις, αλλά είναι η ζωη άνωθεν, που δίδεται στον ΝΟΥΝ [ΔΙΑ] του ανθρώπου και εν προκειμένω, είναι ο [ΥΠΕΡ ΝΟΥΣ], δηλαδη ο [ΘΕΟΣ], ο δημιουργός των συμπάντων και φυσικά απ' αυτόν που εκπορεύεται η ΖΩΗ στο ΔΙΑ των αν­θρώπων. Οπότε μέσα από τη διάταξη των πλανητών, μέσα από τη διάταξη του ηλιακού μας συστηματος, μέσα από τη διάταξη των ζωδίων, δίνονται μηνύματα και εντολές από τα αόρα­τα στα ορατά, από άνωθεν προς τα κάτω, από το Δημιουργό προς το ανθρώπινο γένος [ΖΩΗΣ - ΔΙΑΣ, ΖΩΗ - ΔΙΑ, ΖΩΔΙΑ...].
Έτσι, έχουμε και τις εξης δύο συγκεκριμένες εντολές: Στις 13 Απριλίου το 5 π.Χ. στο ζώ­διο των Ιχθύων και του Κριού είχαν μαζευτεί και οι 7 παλαιοί πλανητες, δηλαδη [Ήλιος -Ερμής - Αρης - Αφροδίτη - Σελήνη - Αίας - Κρόνος] και αυτοί οι πλανητες, είχαν κάνει αυτό που ονομάζεται στην αστρονομία ΣΥΝΟΔΟ.
[Όταν στο ηλιακό μας σύστημα γίνεται τέτοιο αστρονομικό γεγονός, είναι το μέγιστο γεγονός που επηρεάζει το ανθρώπινο γένος...]
Κυβερνητης αυτης της συνόδου ηταν ο πλανητης Κρόνος. 9 μηνες μετά τον Δεκέμβριο του 5 π.Χ. είχαμε τη γέννηση του ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του ΚΗΙΧ.
Αυτη η σύνοδος, όπως και η άλλη που θα αναφέρουμε, είναι αστρονομικό γεγονός δη­λαδη δεν αμφισβητείται από κανένα. Εάν θέλουμε να πούμε αστρολογικά την ερμηνεία τους, αυτό μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν, όμως αστρονομικά δεν αμφισβητεί­ται από κανέναν.
Έτσι και στη δεύτερη σύνοδο που έγινε στις 3-5 Φεβρουαρίου του 1962, οι ίδιοι 7 πλα­νητες, είχαν πάλι σύνοδο έπειτα από δύο χιλιάδες χρόνια στο ζώδιο του Υδροχόου. Κυβερ­νητης πλανητης αυτης της συνόδου, ηταν ο πλανητης Ερμης. Όπως το πρώτο, έτσι και το δεύ­τερο είναι αστρονομικό γεγονός, δηλαδη δεν αμφισβητείται από κανέναν.
Αστρολογικά, θα σας δώσουμε την εξης ερμηνεία, στην πρώτη σύνοδο στις 5 π.Χ., είχα­με τη γέννηση του ΚΗΙΧ, στη δεύτερη όμως σύνοδο, θα έχουμε -όπως ηδη στις ημέρες μας ζούμε- κάτι αντίστοιχα μεγάλο και συγκλονιστικό. [Σημερα, το ανθρώπινο γένος, κατακλύ­ζεται -και στον άμεσο χρόνο θα γίνει αυτό πιο έντονα- από πληροφορίες - γνώσεις τέτοιες, που όλη η εκπαίδευση, που έλαβε χώρα μέχρι τώρα, θα αλλάξει άρδην. Δηλαδη, βγαίνοντας στο στίβο της ζωης δεν θα κοιτάζουμε μόνο για τα έξω, π.χ. τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε (αγορά εργασίας), αλλά η εκπαίδευση μας θα είναι πρωταρχικά από πού ηρθαμε, τί ηρθαμε να κάνουμε και πού θα πάμε. Δηλαδη η εκπαίδευση του ανθρώπινου γένος δεν θα είναι πλέ­ον αφημένη σε αυτούς, που μέχρι τώρα τα έκαναν όπως τα έκαναν...].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου